HEIM VIKL BILDER KONTAKT SØK
VikL

VikL

Norsk bygde og kultur -historie frå Vestlandet.

Med utgangspunkt i Vikøyri og dei andre bygdene langs fjorden, i Vik kommune er denne nettstaden oppretta. Her ønskjer ein å fortelje tilreisande og fastbuande om forskjellige stadar, bygningar , bedrifter og anna ein kan finne og oppleve her i den flotte kommunen langs Sognefjorden .

Med bilde og tekst vert historie om ulike bygder, gardar m.m. fortalt på ein lett og oversiktleg måte. Ein kan og finna fram til dei ulike stadane som her er omtalt, på eige kart.

Det er lagd til rette for at alle som ønskjer å leggje ut innhald her på ein enkel måte kan logge seg inn og få moglegheit til å leggje ut innhald og informasjon om dei ulike tilboda som er i kvar bygd. Sida er oppretta på privat initiativ, men er open for alle som ønskjer å dela noko.

Det er også ein eigen open bilde kategori der ein kan leggje ut kva bilde ein måtte ønskje.

Alle kan sjå alt innhald som er på desse sidene utan noko form for inn-logging . Du trenger kun å registrere deg og logge deg inn vist du ønskjer å leggje ut innhald her.


VikL

Norwegian settlement and cultural history from Western Norway

Based on Vikøyri and the other villages along the fjord, in Vik Municipality this site is created. Here one wants to tell travelers and residents about different villages, buildings, businesses and others one can find and experience here in this beautiful municipality along the Sognefjord.

With pictures and text, history of various villages, gardar and more. Told in an easy and clear way. You can also find the different stages mentioned here on your own map.

It has been made possible that anyone who wishes to post content here can easily log in and have the opportunity to post content and information about the various offers that are currently being built.

This page is created on a private initiative, but is open to anyone who wants to share something.

There is also its own open image category where you can post whatever image you want. Everyone can see all the content that is on these pages without any kind of login. You only need to register and log in if you want to post content here.Her kan du finne informasjon om:

Klikk vidare for å finna meir innhald.Vikøyri

Vikøyri

Sentrum i Vik kommune og området rundt.

The center of Vik municipality and the area around


Besøke/visit Vik i Sogn?

Ønskjer du å besøke Vik?

Som tilreisande til Vik kan ein sjå og oppleve flott natur og ein rik kultur historie.

For å gjere det litt enklare å finne fram, finn du her opplysning om kva du kan besøke eller kor du kan ta kontakt for å få vite meir.

Do you want to visit Vik?

As a visitor to Vik, you can see and experience great nature and a rich cultural history.

To make it a little easier to find where and how, you will find information about what you can visit or who you can contact to get more information here.

Særskilde stadar og opplevingar:
Special places and experiences:
 • KRISTIANHUS

 • Motor og båt museum.

  Engine and boat museum

 • REFSDAL KRAFTSTASJON

 • Historisk og resturert vasskraftverk.

  Historical and restored hydropower station

 • SYLVRINGEN

 • Guida turar i Vik

  Guided tours in Vik

 • GUIDE -TUR MED ARNE INGE

 • Lokhistorikar med mykje kunskap om Vik

  Local historian with a lot of knowledge about Vik offers guided tours

 • M/S ARNAFJORD

 • Opplev Sognefjorden frå M/S Arnafjord

  Experience the Sognefjord from MS Arnafjord

Kart og lokasjon:

Kart der dei ulike atraksjonane ein kan besøka i Vik er merka.

Eller sjå Sylvringen sitt turistkart med geolokasjon:

Sylvringen's map with geolocation
5
Bygder/Villages
16
Stader/places
21
Bygningar/buildings
5
Bedrifter/companies
BILDE OG VIDEO

Open kategori for bilde og video -deling.

Open kategori der alle som ønskjer kan leggje ut bilde og video. Nye, gamle, historiske, lokale hendingar m.m. Tema og kva du ønskjer å leggje ut er opp til deg.
Under her er nokre døme.


Prestegarden i Vik
Vikøyri 1915
Vikøyri 1898
R. Johnsen
Løe på Vikøyri
M/S Arnafjord
Kvikne Hotell
Fritjof den frøkne
Idrettsbana

Youtube

Youtube video, relatert til innhaldet her på VikL

Frakte og agent -fart i Arnafjord


Ei forteljing om frakte og agent -fart i Arnafjord. Med intervju av Sigvart Røyrvik, sommaren 2019.

KONTAKT

TA GJERNE KONTAKT

Bidrag og innspel er ønska.

VIK I SOGN
Email: contact@linuxlars.net

Send melding her:

Send message from here:

Eller bruk denne epost adressa:

Or use this email:

contact@linuxlars.net